AThaisilk Home  English  Search  Contact us

 

Welcome to AThaisilk

What's new
Product
Catalog
F.A.Q.
Customer Service
variety
Web board

AThaisilk .....

        ผ้าไหมไทยนับเป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมจากชนทั่วโลกมาเป็นเวลาช้านาน มีลักษณะเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของไหมไทยเฉพาะตัว ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า ผ้าไหมไทย เป็นผ้าไหมจากเอเชียที่มีความสวยงามที่สุด ซึ่งเมื่อนำไปตัดเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆแล้วจะมีความสวยงามอยู่ในตัว เพราะมีปุ่มปมอยู่บริเวณผืนผ้า มีความมันวาวเลื่อมเป็นประกายเงางามอันเกิดจากการทอแสงของเส้นไหมที่ใช้ผลิต ทั้งยังมีลวดลายและมีสีสันสดใสที่หลากหลาย ทำให้ผ้าไหมมีเสน่ห์พิเศษสามารถดึงดูด และจูงใจให้เกิดความสนใจต้องการซื้อหาไปไว้ใช้ ดังจะเห็นได้จากในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาซื้อหาไว้เป็นของที่ระลึก และบางท่านก็นิยมหาซื้อผ้าลายสวยงาม แปลกตากลับไปตกแต่งบ้านบ้าง ตัดชุดบ้าง ซึ่งเมื่อคิดดูแล้วจะเห็นว่า ผ้าไหมไทย จะสามารถทำรายได้เข้าประเทศได้อย่างดี  แต่นั่นก็เป็นเพียงการขายให้นักท่องเทียวซึ่งด้วยความสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทยนี้ยังสามารถที่จะเผยแพร่ และขายสู่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศได้มากกว่าผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้น ทีมงาน AThaisilk จึงคิดว่าน่าจะมีคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศที่มีความต้องการซื้อผ้าไหมไทย หรือคนต่างชาติที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาสู่ในประเทศไทยบ่อยๆ หรือแม้แต่ชนชาติต่างๆ ที่ไม่เคยมาเมืองไทยเมื่อได้เห็นผ้าไหมไทย ก็อาจมีความต้องการซื้อผ้าไหมไทย ด้วยเช่นกัน ประกอบกับความรักในผ้าไหมไทย ความที่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม ศิลปะ หัตถกรรมผ้าไหมไทยให้เผยแพร่ และสืบสานต่อไป ดังนั้นทาง ทีมงาน AThaisilk ได้ตระหนักถึง ข้อจำกัดนี้ของการกระจายสินค้าผ้าไหมไทยในปัจจุบัน AThaisilk จึงขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำเสนอสินค้าผ้าไหมไทยสู่สายตาของผู้ที่รักผ้าไหมไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไม่มีเวลาไปเลือกสรรผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมจากแหล่งผ้าไหมชั้นดีของไทย

    AThaisilk จึงมีสินค้าที่ผลิตจากผ้าไหมไทยคุณภาพยอดเยี่ยม ที่หลากหลายด้วยเนื้อผ้า ลวดลาย สีสัน สำหรับท่านที่สนใจผ้าไหมไทยแท้ ด้วยสินค้าที่หลากหลาย

 

       ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 8 ถึง 19 นาฬิกา (CST)                             

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 
ติดต่อ ผู้จัดการธุรกิจ : โทรศัพท์

 อีเมล์                  

(662) 721-1890, (01) 838 - 7491

AThaisilk@hotmail.com